รับมืออย่างไรกับ พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ?

รับมืออย่างไรกับ พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ?

สวัสดีค่ะ จากบทความที่แล้วที่เราได้พูดถึง พ.ร.บ. Climate Change คืออะไร? วันนี้เราจะพาทุกท่านไปดู แนวทางการเตรียมตัวรับมือกับ พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับภาคธุรกิจ และ ประชาชน ว่าควรเตรียมตัวอย่างไร เมื่อ พ.ร.บ. นี้ ถูกประกาศใช้ ว่าแต่จะเป็นอย่างไรนั้น เราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

การเตรียมตัวรับมือกับ พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเตรียมตัวรับมือกับ พ.ร.บ. Climate Change จะช่วยให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถปรับตัวรับมือ และสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเตรียมตัวรับมือกับ พ.ร.บ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาคธุรกิจ

  • ศึกษาข้อมูล :

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. Climate Change  เข้าใจกลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ระบบซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) ภาษีคาร์บอน มาตรการส่งเสริมพลังงานสะอาด เป็นต้น

  • ประเมินผลกระทบ :

ประเมินผลกระทบของ พ.ร.บ. Climate Change ต่อธุรกิจของตนเอง ว่าได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

  • วางแผน :

วางแผนรับมือกับผลกระทบ  เช่น พัฒนากลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียว, ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เป็นต้น

  • เตรียมความพร้อม :

เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เตรียมระบบบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, เตรียมบุคลากร เป็นต้น

  • สื่อสาร :

สื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับ พ.ร.บ. Climate Changeและกลยุทธ์ของธุรกิจในการรับมือ

ประชาชน

  • ศึกษาข้อมูล :

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. Climate Change เข้าใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม

  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม :

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต  เช่น ประหยัดพลังงาน, ใช้รถสาธารณะ, เลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • มีส่วนร่วม :

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การปลูกป่า หรือการรณรงค์ให้ความรู้

  • สนับสนุนธุรกิจ :

สนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินการอย่างยั่งยืน เลือกซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จบแล้วนะคะ สำหรับเรื่อง รับมืออย่างไรกับ พ.ร.บ Climate Change ? หวังว่าจะเป็นแนวทางดีๆ ให้สำหรับภาคธุรกิจ และ ประชาชน เพื่อเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะ และในบทความหน้า พรีเมียมจะมาพูดถึง Solution สำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่จะเป็นแนวทางทำให้ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ ก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวได้อย่างยั่งยืน รอติดตามได้ในบทความหน้าได้เลยค่ะ

รับชมวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ : Youtube Premium Equipment & Engineering

📌 สอบถามเพิ่มเติมที่::

📲 Line OA : @premiumpr หรือ https://lin.ee/3rDO9VSSV

📞 Tel : (02) 919-8900

🌏 WEBSITE :https://www.premium.co.th

⏰ เวลาทำงาน :  จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30