Power generator (Powertech)

Portable generators

เครื่องปั่นไฟแบบเคลื่อนย้ายได้

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะกับงานที่ใช้ไฟจำนวนไม่มาก หรืองานสนามชั่วคราว

1.6 – 12 kVA
Download Catalog

QAS mobile generators

เครื่องปั่นไฟแบบเคลื่อนย้ายได้

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ เหมาะกับงานอุตสาหกรรมต่างๆ โรงพยาบาล ตึกอาคาร งานก่อสร้าง

9–1250* kVA
Download Catalog

QES generator

เครื่องปั่นไฟแบบเคลื่อนย้ายได้

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถเคลื่อนย้ายได้ เหมาะกับงานอุตสาหกรรมต่างๆ โรงพยาบาล ตึกอาคาร งานก่อสร้าง

9–1250* kVA
Download Catalog

ZenergiZe range, Energy Storage Systems

แบตเตอรี่สำรองไฟขนาดใหญ่

แบตเตอรี่สำรองไฟขนาดใหญ่ สำหรับใช้ในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้า สถานที่ที่งดใช้เสียง อุโมงค์ หรือที่อับอากาศ

45–1000 kVA
Download Catalog

Light Tower

ไฟส่องสว่างแบบเคลื่อนที่ได้

ไฟส่องสว่างแบบเคลื่อนที่ได้ สำหรับใช้ในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้า

DIESEL/BATTERY/ELECTRIC
Download Catalog