ท่านที่ต้องการติดต่อสอบถาม สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่นี่เพื่อติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ

ฟอร์มติดต่อสอบถาม

  บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  46 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

  โทรศัพท์ : (02) 919-8900 สำนักงานใหญ่

                   (02) 517-9438 ฝ่ายจัดซื้อ

                   (02) 919-9300 ฝ่ายปั๊มน้ำ

                   (02) 919-9555, (02) 906-3300 ฝ่ายปั๊มลม 

  แฟกซ์  :  (02) 517-0414 (Center), (02) 517-9437 (ฝ่ายจัดซื้อ)

  Email: premium@premium.co.th (For Eng.)

  Email:  info@premium.co.th, mcmarketing@premium.co.th (For Thai)