ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆ แค่รู้วิธีการบริหารจัดการน้ำ

 

ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆ แค่รู้วิธีการบริหารจัดการน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรสำคัญต่อการดำรงชีวิต น้ำตามสภาพธรรมชาติมีหลากหลาย ได้แก่ น้ำฝน น้ำผิวดิน และน้ำบาดาล นับเป็นผลิตผลจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถผลิตเพิ่มหรือลดปริมาณได้เองตามต้องการ หากเกิดฝนแล้งเป็นเหตุให้น้ำในแม่น้ำลำธารมีน้อย จนไม่สามารถแบ่งปันได้ทั่วถึง หรือบางปีฝนตกชุกต่อเนื่องจนเกิดความเสียหายเนื่องจากน้ำท่วมทรัพย์สินและพื้นที่ชุมชน ตลอดจนการมีน้ำเสียหรือมลพิษทางน้ำเกิดขึ้นในหลายท้องที่ตามมาอีกด้วย นับเป็นวิกฤตการณ์เกี่ยวกับน้ำ ซึ่งปัจจุบันนี้เกิดขึ้นอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ทุกภาคของประเทศไทยในสภาพค่อนข้างใกล้เคียงกันแทบทุกปี การบริหารน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ เกษตรกร และโรงงานงานอุตสาหกรรม รวมถึง ภาครัฐและเอกชน  ทำให้ บริษัท พรีเมี่ยมอิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ให้ความสำคัญในการดำเนินการ เพื่อช่วยลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำ  และวิธีการใช้น้ำอย่างคุ่มค่าที่สุด

 

1 . การทำบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยนำน้ำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำ

ภาพหน้างานบ่อบำบัดน้ำเสีย บริษัทพรีเมี่ยมอิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

การทำบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำมาใช้ซ้ำ จะช่วยให้สามารถลดต้นทุนในการจัดหาน้ำดีจากแหล่งอื่นมาใช้ ถ้ามีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยวิธีนี้จะมีประสิทธิภาพมากหากพื้นที่ ที่ต้องการใช้น้ำในอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำดี หรือ ต้นทุนในการจัดหาน้ำดีมีมูลค่าสูงกว่าการนำน้ำเสียมาบำบัดเพื่อนำไปใช้ใหม่

 

2 . สร้างTank  โดยกักเก็บน้ำจากแหล่งธรรมชาติ มาใช้ในยามฉุกเฉิน

 Tank_เก็บน้ำ_พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์
ภาพการติดตั้ง Liner TanK เก็บน้ำ  บริษัท พรีเมี่ยมอิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

การสร้าง Tank เพื่อกักเก็บน้ำนั้น จะอาจจะเหมาะสมและลดต้นทุนได้ใน 2 กรณี กรณีแรกคือแหล่งน้ำดีที่สามารถนำมาใช้ได้ในต้นทุนต่ำ อาจมีมากหรือมีให้ใช้ในเฉพาะฤดูกาล กรณีที่สองคือเพื่อลดต้นทุนความเสี่ยงในการที่จะขาดแคลนน้ำในกรณีฉุกเฉิน

 

3 . การใช้ Blower ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนในการเพิ่มอากาศในน้ำ

ภาพหน้างานการติดตั้ง Turbo Blower บริษัทพรีเมี่ยมอิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

การใช้ Blower ที่เหมาะสม จะสามารถทำให้ประหยัดพลังงานได้ เช่น การใช้ Turbo Blower ในการเติมอากาศในน้ำแทนการใช้ รูทโบลเวอร์ (Root Blower)  หรือ โลบโบลเวอร์ (Lobe Blower) เนื่องจาก Turbo Blower สามารถทำลมได้มากกว่าในลักษณะ การใช้งานที่ไม่ต้องการแรงดันที่สูงมาก

 

4 . การใช้ เครื่องรีดตะกอน เพื่อแยกกากของเสียออกจากน้ำ

การติดตั้ง screw press บริษัทพรีเมี่ยมอิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

การติดตั้งเครื่องรีดตะกอนเพื่อแยก ของเสียออกจากน้ำนั้น เมื่อถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสม จะสามรถลดต้นทุนค่าเสียโอกาศได้ โดยระยะเวลาที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียจะลดลง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำที่กำลังบำบัดนั้นตกตะกอนเอง

 

บทสรุปการลดต้นทุนด้วยการบริหารจัดการน้ำ

 

น้ำจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยที่ต้องมีการบริหารจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และชุมชนในลุ่มน้ำ ควรต้องร่วมกันทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการน้ำบางส่วนให้มีความเหมาะสมกับกาลปัจจุบันด้วยแนวคิดของนโยบายที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งความเป็นจริง และสามารถปฏิบัติได้โดยอาศัยข้อมูล ความรอบรู้ และสติปัญญาของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหา ซึ่งการจัดการน้ำในปัจจุบันควรมีกลไกสำคัญได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการทำงานแบบร่วมด้วยช่วยกันคิด ช่วยกันหารูปแบบและวิธีดำเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ แบบบูรณาการในทุกมิติเสมอ จึงจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนโดยไม่เกิดความขัดแย้งในสังคม เชื่อใจให้ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม ” ให้บริการเต็มที่ด้วยใจ คุ้มค่าทุกการใช้งาน “จากใจบริษัท พรีเมี่ยม ฯ มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ที่เรานำสินค้าคุณภาพสู่มือคุณ

 📌 สอบถามเพิ่มเติมที่::

📲 Line OA : @premiumpr หรือ https://lin.ee/3rDO9VSSV

📞 Tel : (02) 919-8900

🌏 WEBSITE :https://www.premium.co.th

⏰ เวลาทำงาน :  จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:30