ให้คำปรึกษาแก้ไขเกี่ยวกับระบบอัดอากาศแบบครบวงจร

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบอัดอากาศแบบครบวงจร-by---บริษัทพรีเมี่ยม-อิควิปเม้นท์-แอนด์-เอ็นจิเนียริ่ง-จำกัด

ระบบบำบัดอากาศอัด (Compressed air treatment system)

ระบบบำบัดอากาศอัด สามารถปกป้องเครื่องอัดอากาศได้อย่างแท้จริง เพราะไม่เพียงแต่สามารถส่งเสริมให้ระบบการทำงานของเครื่องอัดอากาศทำงานได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเครื่องอัดอากาศทำงานได้ดีก็จะเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องอัดลม หรือปั๊มลม (Air Compressor) ได้อีกด้วย เพราะอากาศที่แห้ง และสะอาดจะลดโอกาสการเกิดสนิมและการสึกกร่อนที่เกิดจากสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนมากับอากาศ อากาศที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพลมอัด (Compressed air treatment) จึงมีความสะอาดเหมาะสมกับการทำงานของเครื่องอัดลม ลมที่ไหลผ่านสามารถคเลื่อนที่ได้เร็วขึ้น และไร้การกัดกร่อนที่ส่งให้ระบบเครื่องอัดอากาศมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและไม่ต้องบำรุงรักษามากได้เป็นอย่างดี การปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด อย่างเหมาะสมจะทำให้อากาศแห้งไม่ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของสนิม เพราะสนิมคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อโลหะสัมผัสกับอากาศที่เปียกหรือชื้น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้โลหะขาดความแข็งแรง ผุกร่อนเสียหายได้ อายุการใช้งานเครื่องอัดอากาศก็จะลดลงเรื่อย ๆ อีกด้วย ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศจะช่วยให้ปั๊มลมสามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ และเงียบอีกด้วย ให้คำปรึกษาแก้ไขเกี่ยวกับระบบอัดอากาศแบบครบวงจร

การปรับปรุงคุณภาพลมอัด (Compressed air treatment)

การปรับปรุงคุณภาพลมอัด เป็นวิธีที่จำเป็นต่อการใช้งานเครื่องอัดอากาศเป็นอย่างมาก เพราะอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดลม หรือปั๊มลม (Air Compressor) จะต้องมีความชื้นที่เหมาะสม ปราศจากสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ที่มักเจือปนอยู่ในอากาศตามธรรมชาติ ซึ่งลมหรืออากาศที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงตั้งแต่การลดความชื้น และทำการความสะอาดที่เหมาะสม จะส่งผลให้การทำงานของเครื่องอัดอากาศ หรือ ปั๊มลม มีประสิทธิภาพที่ดีได้โดยตรง กระบวนการปรับปรุงคุณภาพลมนี้จึงมีความสำคัญ แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องอัดลม หรือปั๊มลมโดยตรงก็ตาม หลายคนอาจเข้าใจว่าการใช้ตัวกรองอากาศก่อนส่งเข้าเครื่องอัดอากาศก็เพียงพอแล้ว แต่การกรองอากาศจะไม่สามารถลดความชื้นในอากาศ และกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่อาจส่งผลเสียต่อเครื่องอัดอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

การดูแลรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพของอากาศอัด

การดูแลรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพของอากาศอัด ลมตามธรรมชาติที่นำมาใช้ในเครื่องอัดอากาศ หรือปั๊มลม (Air Compressor มักมีความชื้น และฝุ่นละอองปนเปื้อนมาด้วย การนำอากาศเหล่านั้นมาใช้งานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกไปให้หมดก่อนใช้งาน ด้วยระบบฟิลเตอร์กรองลม (Air filter) ที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ลมมีความความสะอาดอย่างเหมาะสม ไร้ซึ่งฝุ่นอะอองและความเปียกชื้นได้ดี แต่ในบางกรณีในเวลาที่ฝนตกหรือระบบอากาศที่โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่ต้องการอากาศที่มีปริมาณความชื้นต่ำมาก จำเป็นต้องนำ เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) มาเพิ่มเพื่อให้ลมอัด ที่ได้มีคุณภาพตรงตามความต้องการตามมาตรฐานของลมอัด นอกจากความชื้นแล้วสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ในอากาศก็มีผลต่อการทำงานของระบบอัดอากาศได้เช่นกัน อายุการใช้งานของเครื่องยังสัมพันธ์กับความบริสุทธิ์ของอากาศที่นำมาใช้งานอีกด้วย อากาศยิ่งบริสุทธิ์มาก อายุการใช้งานเครื่องอัดอากาศก็จะยิ่งยาวนานมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะสามารถปนเปื้อนมากับอากาศนั้นมีดังต่อไปนี้

ความชื้น (Moisture)

เนื่องจากการทำงานของเครื่องอัดอากาศ จะเป็นการทำให้มวลไอน้ำในอากาศเกิดการรวมตัวกันในปริมาณมาก ๆ ได้ ดังนั้นยิงความชื้นในอากาศมีมากเท่าใด เครื่องอัดลมก็จะยิ่งเร่งให้ความชื้นในเครื่องอัดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจทำได้มากกว่า 8 เท่าของค่าความชื้นในบรรยากาศ อย่างไรก็ดีปริมาณความชื้นในอากาศนั้นไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมในแต่ละวันด้วย หากอุณหภูมิของอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดที่อากาศเกิดการควบแน่น ก็ยิ่งจำเป็นต้องมีการระบายน้ำที่เกิดขึ้นจากการควบแน่นนี้ออกจากเครื่องอัดอากาศจึงมีความจำเป็นมาก และยังเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดความชื้นด้วยเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) เพื่อลดความชื้นให้ลดน้อยลงก่อน หากกังวลว่ายังมีความชื้นมากเกินไปอีกก็สามารถนำเครื่องทำลมแห้งมาติดตั้งเพิ่มเติมได้อีกด้วย

น้ำมันหล่อลื่นที่ปนเปื้อนไปกับลมอัด (Oil)

อาการสึกหรอของวงแหวนลูกสูบ หรือส่วนประกอบของเครื่องปั๊มลม จะส่งผลให้เกิดละอองน้ำมันหล่อลื่นออกมาผสมกับลมอัดในกระบอกสูบได้ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเครื่องอัดลมประเภทลูกสูบ การแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของน้ำมันหล่อลื่นทำได้โดยใช้ฟิลเตอร์กรองลม (Air filter)ที่ความละเอียด 2 ถึง 40 ไมครอน เพื่อกรองแยกน้ำมันไปจากลมอัด

สารออกไซด์ (Oxide)

เป็นสารที่พบได้ทั่วไปในสารคาร์บอน และน้ำมันดิบที่เป็นองค์ประกอบของน้ำมันหล่อลื่น การทำงานของปั๊มลมจะเกิดการเคลื่อนที่ของระบบลูกสูบ ทำให้เครื่องอัดอากาศมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สารออกไซด์ (Oxide) แตกตัวออกมาปนเปื้อนในอากาศได้ การแก้ปัญหาทำได้โดยเลือกใช้ฟิลเตอร์กรองลม (Air filter) ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 0.3 ไมครอนมาใช้ พร้อมเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด

ฝุ่นละออง (Dust)

การปนเปื้อนของฝุ่นละอองมาได้จากหลายทาง เป็นสิ่งปนเปื้อนในระบบลมอัดที่มีได้ทั้งเศษซีล เศษวัสดุชิ้นเล็ก ๆ สนิม ที่มาจากระบบทางเดินของท่อลม และปนเปื้อนจากภายนอก ที่อาจมีปริมาณมากหรือน้อยตามสภาพแวดล้อมของโรงงานนั้น ๆ

ข้อบกพร่องจากระบบหล่อลื่น

การทำงานของปั๊มลมบางรุ่นจำเป็นต้องนำระบบหล่อลื่นมาใช้งานควบคู่ไปด้วย ต้องมีการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นไปกับลมอัด น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ควรเป็นน้ำมันไฮดรอลิก ที่ไม่มีสารใช้น้ำมันหล่อลื่นผสมน้อยเกินไป เพราะจะส่งผลให้ส่วนประกอบเกิดการเสียดสีภายในวาล์วและซีลต่าง ๆ จนสึกหรอเสียหายได้ แต่หากมีปริมาณมากเกินไปก็จะทำมีน้ำมันส่วนเกินไหลออกมากับลมอัดทางท่อระบายน้ำทิ้งได้ กลายเป็น สิ่งปนเปื้อนในระบบลมอัด ที่อุดตันภายในตัวปั๊มลมได้

การปรับปรุงคุณภาพลมอัด (Compressed air treatment)

การปรับปรุงคุณภาพลมอัด มีความจำเป็นต่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเครื่องอัดลม หรือปั๊มลม และยังจำเป็นต้องอาศัยการตรวจสอบตามระยะเวลาของการใช้งานอุปกรณ์แต่ละส่วน เพื่อการป้องกันโอกาสเกิดความเสียหายที่อยู่ภายในระบบอัดลมอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง สามารถลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ในมูลค่ามหาศาล บริษัทพรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ช่วยให้คำปรึกษา แก้ไขเกี่ยวกับระบบอัดอากาศแบบครบวงจร พร้อมจำหน่ายเครื่อง Air compressors ยี่ห้อ Ingersoll Rand จากสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ในระบบลม อาทิ

 • Air Compressor Auto Drain (อุปกรณ์ระบายน้ำ)

 • Air systems control & automation (ระบบลมอัด)

 • อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

 • Energy Saving Air Compressor (การประหยัดพลังงาน)

 • เครื่องอัดลม หรือเครื่องอัดอากาศ,

 • เครื่องปั๊มลมแบบลูกสูบ (Piston air compressor)

 • เครื่องปั๊มลมแบบสกรู (Screw Air compressor Rotary air compressor)

 • เครื่องปั๊มลมแบบประหยัดพลังงาน,

 • เครื่องทำลมแห้ง (Air compressor Dryers)

 • Air compressor Filter

 • เครื่องแยกน้ำมัน (Oil Separator, Air Compressor Oil Filters)

 • ถังลม (Air Tanks)

 • ARO Diaphragm Pump (ปั๊มดูดของเหลว)

 • ซ่อมบำรุง

 • Overhaul and Repair Service

 • Tools and Accessories อะไหล่ปั๊มลม, ขาย, ซ่อม

 • Air Compressor Rental บริการให้เช่า และจำหน่ายปั๊มลมมือสอง, ปั๊มดับเพลิง

บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้คำปรึกษา แนะแนวทางการแก้ปัญหาของ การปรับปรุงคุณภาพลมอัด ทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการทุก ๆ รูปแบบการใช้งาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องการอากาศอัดคุณภาพสูง อย่างอุตสาหกรรมอีเลกโทรนิค อุตสาหกรรมยา เป็นต้น “ให้คำปรึกษาแก้ไขเกี่ยวกับระบบอัดอากาศแบบครบวงจร

ทางบริษัท ฯ หวังว่าทางเราจะได้มีโอกาสช่วยเป็นที่ปรึกษาและช่วยดูแลลูกค้าได้ในโอกาสต่อไปนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ/ฝ่ายการตลาด / ฝ่ายขาย / ฝ่ายบริการ ที่คุณลูกค้าติดต่ออยู่แล้ว

 

 📌 สอบถามเพิ่มเติมที่::

📲 Line OA : @premiumpr หรือ https://lin.ee/3rDO9VSSV

📞 Tel : (02) 919-8900

🌏 WEBSITE :https://www.premium.co.th

⏰ เวลาทำงาน :  จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-17:30