ป้ายกำกับ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดไหนนิยมมากกว่ากัน