ปัจจุบันทาง บริษัทพรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน

อัตรา

สถานที่ทำงาน

วันที่ประกาศ

Account Staff (ฝ่าย Account)

Account Staff (บริษัทในเครือ)

Marketing Representative (ฝ่าย Marketing)

Sales Engineer (ฝ่าย ACG Product Sales)

Admin (ฝ่าย ACG Product Sales)

Sales Engineer (ฝ่าย Air Treatment System)

Sales Engineer (ฝ่าย CCH)

Sales Representative (ฝ่าย Elec/Egy./ES Prod. Sales)

Sevice Engineer/Technician (Branch BKK+Centac)

Technician (Branch Amata)

Service Engineer (Branch Pluak Deang)

Technician (Branch Songkla)

Sales Engineer (Branch Songkla)

Sales Engineer (Branch Tungsong)

Sale Representative (Sparepart Sales)

Sales Engineer (Sparepart Sales)

Application Engineer (SV Application)

Technician (Work Shop Center)

Sales Engineer (B-UFP / EEC-Sales)

Admin (B-ADM / Admin Center)

Application Engineer (B-APP / SV Application)

Technician (Engineering Group)

Technician (Overhaul / Stand By & Rental)

Service Engineer (Draftman) (BUD Installation)

Sr. Sales Engineer (BUD Water & Environment)

Sales Engineer/Sales Exclusive (BUD Special Projec)

Sales Engineer/Sales Exclusive (Ind.&Fire Pump Prod)

System Engineer (MIS)

OS-Audit & Support OS System (Operation Support)

Technician (งานไม้) (Factory Utilities (PE&E))

คนขับรถผู้บริหาร

Sales Engineer (CMC)

Technician (CMC)

Technician (B-WSC / Work Shop Center)

Admin (Branch Saraburi)

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

2 อัตรา

3 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

3 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2 อัตรา

4 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาอมตะ

สาขาระยองปลวกแดง

สาขาสงขลา

สาขาสงขลา

สาขาทุ่งสง

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

บริษัทในเครือ (CMC)

บริษัทในเครือ (CMC)

สาขาบางชัน

สาขาสระบุรี

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562

18 มกราคม 2562