เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานต่างๆ ประจำเดือน กันยายน 2563 ดังต่อไปนี้

1. Technician (ประจำศูนย์บริการบางชัน)

จำนวน : 1 อัตรา (ช่างยนต์ผู้ชำนาญการ)
พื้นที่ปฎิบัติงาน : จ. กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ 
- เพศชาย  อายุ 30-40 ปี 
- จบการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างยนต์
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถบรรทุก
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

2. Technician (ประจำศูนย์บริการระยอง ตะพง)

จำนวน : 1 อัตรา (ช่างยนต์ผู้ชำนาญการ)
พื้นที่ปฎิบัติงาน : จ. ระยอง

คุณสมบัติ 
- เพศชาย  อายุ 30-40 ปี 
- จบการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างยนต์
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถบรรทุก
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

3. Safety Officer (ประจำศูนย์บริการบางชัน)

จำนวน : 1 อัตรา 
พื้นที่ปฎิบัติงาน : จ.กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ 
- เพศชาย/หญิง  อายุ 25 - 40 ปี 
- จบการศึกษา ป.ตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

4. Sales Engineer ( CMC บริษัทในเครือ )