ปัจจุบันทาง บริษัทพรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน

การศึกษา

อัตรา

สถานที่ทำงาน

วันที่ประกาศ

Sales Engineer (ชาย)

Sales Engineer/Sales Representative (ชาย/หญิง)

Sales Engineer (หญิง)

Customer Care (หญิง)

Service  Engineer (ชาย)

Service  Engineer (ชาย)

Technician (ชาย)

Technician (ชาย)

Technician (ชาย)

Sales Engineer (ชาย/หญิง)

Technician (ชาย)

ป.ตรี (วศ.บ)

ป.ตรี

ป.ตรี (วศ.บ , อส.บ)

ป.ตรี

ป.ตรี (วศ.บ , อส.บ)

ป.ตรี (วศ.บ , อส.บ)

ปวช.-ปวส.

ปวช.-ปวส.

ปวช.-ปวส.

ป.ตรี (วศ.บ , อส.บ)

ปวช.-ปวส.

1 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2 อัตรา

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาสระบุรี

สาขาระยองเนินพระ

สาขาโคราช

สาขาสมุทรสาคร

CMC (บริษัทในเครือ)

CMC (บริษัทในเครือ)

2 สิงหาคม 2562

2 สิงหาคม 2562

2 สิงหาคม 2562

2 สิงหาคม 2562

2 สิงหาคม 2562

2 สิงหาคม 2562

2 สิงหาคม 2562

2 สิงหาคม 2562

2 สิงหาคม 2562

2 สิงหาคม 2562

2 สิงหาคม 2562