เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดังต่อไปนี้

1. Technician (ประจำศูนย์บริการอมตะ)

จำนวน : 1 อัตรา
พื้นที่ปฎิบัติงาน : จ.ชลบุรี

คุณสมบัติ
- เพศชาย  อายุ 22-30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
- จบการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างยนต์, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์
- ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

2. Technician (ประจำศูนย์บริการบางชัน)

จำนวน : 1 อัตรา (ช่างยนต์ผู้ชำนาญการ)
พื้นที่ปฎิบัติงาน : จ. กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ 
- เพศชาย  อายุ 30-40 ปี 
- จบการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างยนต์
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถบรรทุก
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

3. Technician (ประจำศูนย์บริการระยอง ตะพง)

จำนวน : 1 อัตรา (ช่างยนต์ผู้ชำนาญการ)
พื้นที่ปฎิบัติงาน : จ. ระยอง

คุณสมบัติ 
- เพศชาย  อายุ 30-40 ปี 
- จบการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างยนต์
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถบรรทุก
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

4. Safety Officer (ประจำศูนย์บริการบางชัน)

จำนวน : 1 อัตรา 
พื้นที่ปฎิบัติงาน : จ.กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ 
- เพศชาย/หญิง  อายุ 25 - 40 ปี 
- จบการศึกษา ป.ตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

5. Sales Engineer (บริษัทในเครือ)

จำนวน : 1 อัตรา 
พื้นที่ปฎิบัติงาน : CMC (บริษัทคู่ค้า/ในเครือ)

คุณสมบัติ 
- เพศ ชาย/หญิง  อายุ 22 - 35 ปี 
- จบการศึกษา ป.ตรี (วศ.บ, อส.บ) วิศวกรรมทุกสาขา (ยกเว้นโยธา)
- มีประสบการณ์การด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรมตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
- มีรถยนต์ส่วนตัว, มีใบขับขี่

6. Technician (ประจำศูนย์บริการปราจีนบุรี)

จำนวน : 1 อัตรา 
พื้นที่ปฎิบัติงาน : จ. ปราจีนบุรี

คุณสมบัติ 
- เพศชาย  อายุ 22-30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
- จบการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างยนต์, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์ 
- ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

7. Digital Marketing (ประจำศูนย์บริการบางชัน)

จำนวน : 1 อัตรา 
พื้นที่ปฎิบัติงาน :  จ.กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ 
- เพศ ชาย/หญิง  อายุ 22-35 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- จบการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถจัดทำสื่อ Online ได้ มีความรู้ด้าน Social Media
มีความรู้ด้าน Social Media

8. Technician (ประจำศูนย์บริการอยุธยา)

จำนวน : 2 อัตรา 
พื้นที่ปฎิบัติงาน : จ. อยุธยา

คุณสมบัติ 
- เพศชาย  อายุ 22-30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
- จบการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างยนต์, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์ 
- ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

ช่องทางการติดต่อ 

Line ID : hrrc.premium

Email : personnel@premium.co.th

เบอร์โทรศัพท์ : 02 919 8900 ต่อ 603

เบอร์มือถือ : 08 6340 6019, 06 3854 3494