บริษัทพรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงาน ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง Technician (อมตะ)

จำนวน : 1 อัตรา
พื้นที่ปฎิบัติงาน : ศูนย์บริการอมตะ

คุณสมบัติ
- เพศชาย  อายุ 22-30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
- จบการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างยนต์, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์
- ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

2. ตำแหน่ง Technician (สมุทรสาคร)

จำนวน : 1 อัตรา 
พื้นที่ปฎิบัติงาน : ศูนย์บริการสมุทรสาคร

คุณสมบัติ 
- เพศชาย  อายุ 22-30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
- จบการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างยนต์, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์ 
- ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

3. Technician (ช่างยนต์ผู้ชำนาญการ)(บางชัน)

จำนวน : 1 อัตรา 
พื้นที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานบางชัน

คุณสมบัติ 
- เพศชาย  อายุ 30-40 ปี 
- จบการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างยนต์
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถบรรทุก
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

4. Technician (ช่างยนต์ผู้ชำนาญการ) (ระยองตะพง)

จำนวน : 1 อัตรา 
พื้นที่ปฎิบัติงาน : ศูนย์บริการระยองตะพง

คุณสมบัติ 
- เพศชาย  อายุ 30-40 ปี 
- จบการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างยนต์
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถบรรทุก
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

5. ตำแหน่ง Safety Officer (บางชัน)

จำนวน : 1 อัตรา 
พื้นที่ปฎิบัติงาน : หน่วยงานความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติ 
- เพศชาย/หญิง  อายุ 25 - 40 ปี 
- จบการศึกษา ป.ตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

6. ตำแหน่ง Sales Engineer (บริษัทในเครือ)

จำนวน : 1 อัตรา 
พื้นที่ปฎิบัติงาน : CMC (บริษัทคู่ค้า/ในเครือ)

คุณสมบัติ 
- เพศ ชาย/หญิง  อายุ 22 - 35 ปี 
- จบการศึกษา ป.ตรี (วศ.บ, อส.บ) วิศวกรรมทุกสาขา (ยกเว้นโยธา)
- มีประสบการณ์การด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรมตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
- มีรถยนต์ส่วนตัว, มีใบขับขี่

7. ตำแหน่ง Technician (ปราจีนบุรี)

จำนวน : 1 อัตรา 
พื้นที่ปฎิบัติงาน : ศูนย์บริการปราจีนบุรี

คุณสมบัติ 
- เพศชาย  อายุ 22-30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
- จบการศึกษา ปวช-ปวส สาขาช่างยนต์, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์ 
- ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้
- ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

8. ตำแหน่ง Digital Marketing (บางชัน)

จำนวน : 1 อัตรา 
พื้นที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานบางชัน

คุณสมบัติ 
- เพศ ชาย/หญิง  อายุ 22-35 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- จบการศึกษา ป.ตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถจัดทำสื่อ Online ได้ มีความรู้ด้าน Social Media
มีความรู้ด้าน Social Media