ปัจจุบันทาง บริษัทพรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน

การศึกษา

อัตรา

สถานที่ทำงาน

วันที่ประกาศ

Sales Engineer (ชาย)

Sales Engineer/Sales Representative (ชาย/หญิง)

Sales Engineer (หญิง)

Sr.Sales Engineer (ชาย/หญิง)

Sales Engineer (ชาย/หญิง)

Sales Engineer (ชาย/หญิง)

Sales Engineer (ชาย/หญิง)

Marketing Representative (หญิง)

Project Marketing (หญิง)

Service  Engineer (ชาย)

Service  Engineer (ชาย)

Service  Engineer (ชาย)

Technician (ชาย)

Technician (ชาย)

Sales Engineer (ชาย/หญิง)

Technician (ชาย)

ป.ตรี (วศ.บ)

ป.ตรี

ป.ตรี (วศ.บ , อส.บ)

ป.ตรี (วศ.บ, อส.บ)

ป.ตรี (วศ.บ, อส.บ)

ป.ตรี (วศ.บ, อส.บ)

ป.ตรี (วศ.บ, อส.บ)

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี (วศ.บ, อส.บ)

ป.ตรี (วศ.บ, อส.บ)

ป.ตรี (วศ.บ, อส.บ)

ปวช.-ปวส.

ปวช.-ปวส.

ป.ตรี (วศ.บ, อส.บ)

ปวช.-ปวส.

1 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2 อัตรา

2 อัตรา

3 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

สาขาบางชัน

ศูนย์บริการแหลมฉบัง

สาขาบางชัน

ศูนย์บริการแหลมฉบัง

ศูนย์บริการสมุทรสาคร

CMC (บริษัทในเครือ)

CMC (บริษัทในเครือ)

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562

7 ตุลาคม 2562