ปั๊มลมสกรูเป็นไปตามความเชื่อหรือไม่ (1)

ปั๊มลมสกรู (Screw air compressor)