ออกแบบท่อลมอัดอย่างไร ให้ใช้งานกับเครื่องอัดอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ