สัญญาณอะไรบ้างที่ทำให้เครื่องอัดอากาศ สูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์