วิธีตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนตัดสินใจซื้อเครื่องทำลมแห้ง