เครื่องทำลมแห้ง มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

เครื่องทำลมแห้ง (Air dryer)