หากบำรุงรักษาปั๊มลมสกรูอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยอะไรบ้าง (1)