เครื่องอัดอากาศแบบไร้น้ำมันเหมาะกับอุตสาหกรรมประเภทไหนบ้าง

เครื่องอัดอากาศ (Air compressor)