เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดไหนนิยมใช้งานมากกว่า

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)