เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับเครื่องปั่นไฟต่างกันอย่างไร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า