ขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แตกต่างกันอย่างไร