หลักการติดตั้ง (Installation) เครื่องจักรที่ดีควรเป็นอย่างไร ?