ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมรุ่นก่อนๆ Atlas Copco ได้ใช้เครื่องยนต์ เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน