การรีดตะกอนด้วยเครื่องรีดแบบสกรูเพรสเกิดขึ้นได้อย่างไร