ทำความเข้าใจระบบการควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศแบบ VSC Control (2)