ทำความเข้าใจระบบการควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศแบบ VSC Control (1)