หลักการทำงานของระบบควบคุมแบบ Auto Dual control (Modulation + LoadUnload)