ข้อดีและข้อเสียของหลักการทำงานของระบบควบคุมแบบ Modulation control (1)