การสูญเสียพลังงานจากการตั้งค่าความดันอากาศไม่เหมาะสม