เครื่องอัดอากาศ ตัดต่อบ่อย ปัญหาเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม