วิธีป้องกันไม่ให้หอผึ่งลมเย็น-Cooling-Tower-มีน้ำนองบนพื้น