เปิดฝาเครื่องอัดอากาศ-ช่วยระบายความร้อนได้จริงหรือไม่-