ประโยชน์จากการติดตั้ง-VFD-กับ-Air-compressor-มีอะไรบ้าง