เครื่องเติมอากาศที่มีการติดตั้งอินเวอร์เตอร์-Inverter