ป้ายกำกับ-Name-Plate-บนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมWater-Injected-Air-Compressor