ป้ายกำกับ (Name Plate) บนเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมWater Injected Air Compressor