เครื่องอัดอากาศ-Oil-Flood-มีส่วนประกอบสำคัญ-อะไรบ้าง