ป้ายกำกับ-Name-Plateเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม-Air-Compressor