อย่ามองข้ามปัญหา-ใช้พลังงานเท่าเดิม-แต่ได้ลมไม่เท่าเดิม