สาเหตุที่ทำให้เครื่องเติมอากาศ-Blower-อายุสั้น-และเสื่อมสภาพไว-1