รู้หรือไม่-เครื่องอัดอากาศที่ใช้-มีลมรั่ว-มีเงินรั่ว