เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำสามารถแยกน้ำมันออกจากน้ำได้ดีก่อนทิ้งลงสู่ธรรมชาติ

  • ไม่มีการกัดกร่อนวัสดุ
  • ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
  • แยกน้ำมันเมือกสีขาว
  • ยืดอายุการใช้งานของฟิลเตอร์

Oil / Water