ร่วมงานกับเรา

Service Engineer

1. พื้นที่ปฎิบัติงาน : อ.แหลมฉบัง จ. ชลบุรี
จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 25 – 30 ปี
จบการศึกษา ป.ตรี (วศ.บ) วิศวกรรมเครื่องกล ,ไฟฟ้า
ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม 0-1 ปี
ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

2. พื้นที่ปฎิบัติงาน : อ.ปลวกแดง จ. ระยอง
จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุ 25 – 30 ปี
– จบการศึกษา ป.ตรี (วศ.บ) วิศวกรรมเครื่องกล ,ไฟฟ้า
– ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม 0-1 ปี
– ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

Service Engineer

3. พื้นที่ปฎิบัติงาน : จ. สมุทรสาคร
จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุ 25 – 30 ปี
– จบการศึกษา ป.ตรี (วศ.บ) วิศวกรรมเครื่องกล ,ไฟฟ้า
– ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม 0-1 ปี
– ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

4. พื้นที่ปฎิบัติงาน : จ. กรุงเทพ (Centac)
จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุ 25 – 30 ปี
– จบการศึกษา ป.ตรี (วศ.บ) วิศวกรรมเครื่องกล ,ไฟฟ้า
– ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม 0-1 ปี
– ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

Technician

1. พื้นที่ปฎิบัติงาน :จ. สมุทรสาคร
จำนวน : 2 อัตรา

2. พื้นที่ปฎิบัติงาน : จ. ชลบุรี (แหลมฉบัง)
จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุ 21 – 30 ปี
– จบการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาเครื่องกล , ไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม 0-3 ปี
– ขับรถยนต์ได้, มีใบขับขี่

Warehouse

1. พื้นที่ปฎิบัติงาน : จ. กรุงเทพ (บางชัน)
ตำแหน่ง Store man
จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– เพศชาย  อายุ 21 – 30 ปี
– จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า 1 ปี ขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้, ขับโฟล์คลิฟท์ได้

Other

1. พื้นที่ปฎิบัติงาน : จ. กรุงเทพ (บางชัน)
ตำแหน่ง Handicap Staff
จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 45 ปี
จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป ทุกสาขา
เป็นผู้พิการได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

ช่องทางการติดต่อ
Line ID : hrrc.premium
Email : personnel@premium.co.th
เบอร์โทรติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 02 919 8900 ต่อ 603
เบอร์มือถือ : 086-340 6019, 063-854 3494