ENERGY SAVING SOLUTIONS

ENERGY SAVING

บริการออกแบบ แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
Energy Saving โดยทีมวิศวกรที่ชำนาญการเฉพาะด้าน
ที่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง

ENERGY SAVING

คือ การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยควบคุมการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญ
คือช่วยลดค่าใช้จ่าย และช่วยอนุรักษ์พลังงานได้อีกด้วยนะคะ

บริษัทของเรามีบริการ Energy Saving ครบ จบที่เดียว พร้อมวิศกรเฉพาะทาง

ที่คอยให้คำแนะนำ ออกแบบ คำณวณกำลังการใช้งานของเครื่องจักรชนิดต่างๆ

ให้ถูกต้อง และ มีทีมช่างเฉพาะด้านคอยให้บริการ การติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษา

และให้คำปรึกษาเมื่อคุณมีปัญหาในการใช้งาน

ขั้นตอนการทำงานของเรา

System Audit & Quality Audit

: การตรวจติดตามระบบและคุณภาพ

Report

: รายงานผล

เราจะทำการเก็บข้อมูลต่างๆของระบบมาตรวจสอบ
วิเคราะห์ เพื่อตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องจักร
เพื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

เราจะจัดทำรายงานผล เพื่อรายงานปัญหา
ที่เราตรวจพบ ให้คุณอย่างละเอียด

Solution

: หาทางออก

Service

: บริการ

เราจะหาทาองออกพร้อมให้คำแนะนำรวมถึงออกแบบ
ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และพัฒนาระบบให้มีความเสถียรสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กร

เราจะเข้าไปบริการแก้ไขปัญหา โดยทีมวิศวกร
ที่ชำนาญการเฉพาะด้าน เพื่อให้คุณได้ใช้งาน
เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

ENERGY SAVING SOLUTIONS

COMPRESSED AIR SYSTEM ENERGY SAVING

การประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศ

การปรับปรุงคุณภาพลมและบริหารจัดการทรัพยากรลม
เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยให้ระบบ
มีความเสถียรมากขึ้น ยังช่วยประหยัดพลังงาน
และสามารถลดต้นทุนได้

BLOWER ENERGY SAVING

การประหยัดพลังงานของเครื่องเติมอากาศ

การเปลี่ยนมาใช้ TURBO BLOWER เครื่องเติมอากาศ
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ช่วยประหยัดพลังงาน
มีอายุการใช้งานนาน บำรุงรักษาง่าย และ ค่าใช้จ่ายต่ำ

CHILLER & COOLING TOWER ENERGY SAVING

การประหยัดพลังงานสำหรับชิลเลอร์ และ หอทำความเย็น

การนำระบบ SELF CLEANING หรือการทำความสะอาดอัตโนมัติ
จะสามารถทำให้เครื่องชิลเลอร์ และ หอทำความเย็น สามารถ
ทำความเย็นได้อย่างสม่ำเสมอ และมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

BUILDING HEAT REDUCTION

การลดความร้อนตัวอาคาร

SUNPROOF เป็นสีทาหลังคากันความร้อน โดยใช้
หลักการสะท้อนความร้อน อีกทั้งเป็นสีที่สามารถ
ทำความสะอาดตัวเองได้ และยังช่วยแก้ไขปัญหา
หลังคารั่วซึมได้ และตัวสีก็มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 10 ปี

HEAT RECOVERY

การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่

บริการให้คำปรึกษาและออกแบบ การนำพลังงานความร้อน
ที่เกิดจากเครื่องจักรมาหมุนเวียนใช้กับระบบ ที่ต้องการใช้ความร้อน
เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโรงงาน

INVERTER SYSTEM

ระบบอินเวอร์เตอร์ ปรับความเร็วรอบมอเตอร์

การควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของมอเตอร์ ในกระบวน
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และยังช่วยประหยัด
พลังงานได้อีกด้วย

LED LIGHTING

หลอดไดโอดชนิดเปล่งแสง

LED LIGHTING ช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนได้
เพราะมีอัตราการกินไฟต่ำมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังทนทาน
ต่อการใช้งาน มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน

BIG FAN

พัดลมยักษ์

การใช้พัดลมยักษ์จะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้
เพราะมีรัศมีการกระจายลมที่ไกล สามารถระบาย
ความร้อนได้ทั่วถึง ทำให้มีการกินพลังงานน้อยลง

ท่านใดสนใจสามารถ

คลิกที่ลิงค์เพื่อสอบถาม

รายละเอียดได้เลยค่ะ