หนังสือชมเชยจากลูกค้าบริษัทต่าง ๆ ที่ทาง บริษัท Premium Equipment & Engineering Co., Ltd. ได้เข้าไป Services และให้บริการยังบริษัทต่าง ๆ ดังนี้

 • โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)(ปตท.)

 • LG Electronics India Pvt. Ltd.

 • Kimberly-Clark Corporation Safeskin Corporation (Thailand) Ltd.

 • MEYER INDUSTRIES LIMITED.

 • บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • Thai-German Institute สถาบันไทย - เยอรมัน

 • กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

 • โรงงานมักกะสัน ฝ่ายการช่างกล

 • บริษัท สยามสตีลคอร์ด จำกัด

 • บริษัท นวพลาสติดอุตสาหกรรม จำกัด

 • วิทยาลัยพานิชยสาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา

 • บริษัท PURE CHEM CO.,LTD.

 • บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี จำกัด

 • บริษัท ชื่นศิริ จำกัด

 • บริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จำกัด

 • บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ซี เอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด

 • บริษัท Thai-German Institute