งานออก Booth “ การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในโรงงานวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม ซันธาราเวลเนส รีสอร์ท จ.เชิงเทรา จัดโดย บริษัท ฟอร์เวิร์ดพับบลิคเคชั่น จำกัด