ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทิ้งจากระบบน้ำเสีย

               น้ำทิ้ง คือ น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้ง น้ำทิ้งสามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ได้กับโรงงานที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำประปา นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงงานในเรื่อง Green Technology และ Zero Discharge