ระบบผลิตน้ำประปา

         เราออกแบบโดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานและใช้พื้นที่น้อย จึงมีต้นทุนในการผลิตน้ำที่ต่ำกว่าเทคโนโลยีทั่วไป การควบคุมระบบแบบอัตโนมัติใช้งานง่าย เนื่องจากระบบควบคุมด้วยการสั่งโดยโปรแกรมอัจฉริยะ (Intelligent Program) สามารถออกแบบได้ครอบคลุมทุกช่วงกำลังการผลิต (ขึ้นกับความต้องการ)
แหล่งน้ำธรรมชาติมีอยู่โดยทั่วไปเราสามารถใช้น้ำดิบจากธรรมชาติได้จากทุกแหล่งเพื่อมาผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับใช้ในระบบประปาสำหรับครัวเรือนทั่วไปหรือในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดอัตราการซื้อน้ำประปาส่วนกลาง

ระบบผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

 

ระบบผลิตน้ำดื่ม

         เราสามารถออกแบบระบบการผลิตได้หลายขนาด(ขึ้นกับความต้องการ) น้ำดื่มที่ผลิตได้มีความสะอาด ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เนื่องจากใช้การกรองผ่านเยื่อกรองเมมเบรนที่มีคุณภาพขนาดรูพรุนเล็กถึง 0.0001 ไมครอน และยังมีระบบฆ่าเชื้อโรค ( UV,O3,ClO2) ที่ทำให้น้ำดื่มปราศจากเชื้อโรคอีกด้วย เนื่องจากน้ำประปามีความสะอาดสูงอยู่แล้วจึงสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดได้ โดยต้องผ่านกระบวนการผลิตน้ำดื่มตามที่สำนักคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้
ระบบผลิตน้ำดื่มจากน้ำประปา
รถผลิตน้ำสะอาด(น้ำดื่ม/น้ำใช้)แบบเคลื่อนที่ได้

รถผลิตน้ำสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายทุกสถานที่เพื่อรองรับและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในชุมชน พื้นที่ประสบภัยและถิ่นทุรกันดาร สามารถใช้น้ำคลอง น้ำท่วม มาผลิตได้ทั้งน้ำดื่มและน้ำใช้ที่มีมาตรฐานองค์การอนามัยโลกอยู่ในชุดเดียวกันกำลังการผลิตตั้งแต่ 600-6,000 ลิตร/ชั่วโมง ดูแลรักษาง่าย เยื่อกรองมีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

           สำหรับในพื้นที่ๆไม่มีแหล่งน้ำจืดและท้องถิ่นทุรกันดาร เช่น เกาะต่างๆ สามารถผลิตน้ำดื่มและน้ำใช้ได้อย่างปลอดภัย ไร้สารตกค้าง โดยใช้ระบบ RO ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้กับน้ำทะเลได้

ระบบผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม

         อุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีความต้องการในการใช้น้ำที่แตกต่างกันออกไป เช่น นำไปใช้ในกระบวนการผลิต ใช้ในเครื่องจักรแต่ละประเภท หรือใช้ในการล้างชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ เราสามารถออกแบบระบบได้หลายขนาดและเลือกใช้เทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของแต่ละภาคอุตสาหกรรม